Családállítás

CSALÁDÁLLÍTÁS

A családállítás azonnal válaszokat ad kérdéseidre

Családállítás – Egy kitűnő módszer arra, hogy az életünk különböző területein jelentkező problémákra egy teljesen más nézőpontból lássunk rá: ahol a gondolataink, elvárásaink és egónk félelmeinek kavalkádjából kikerülve az Igazságot ismerhetjük fel életünkben. Azt a dinamikát, melyben bár folyamatosan benne élünk, a felszínről nem látunk rá. A családállítás azonban rövid idő alatt felfedi, min kellene változtatnunk ahhoz, hogy le tudjuk tenni szenvedésünket, fájdalmainkat, az életünkben jelentkező akadályokat.

családállítás
Családállítás

A családállítás, más néven Hellinger-terápia, problémáink valódi okait tárja fel, így a legmélyebb szinteken old és gyógyít – megalapozva ezzel az új lehetőségek és egy szabadabb élet kezdetét. A módszer többek között a következő esetekben nyújthat megoldást:

  • párkapcsolati nehézségek, újra és újra visszatérő, hasonló konfliktusok az ellenkező nemmel
  • életcél hiánya, önértékelési problémák
  • munkahelyi, hivatásbeli kudarcok, pályamódosítás időszaka
  • anyagi, pénzügyi gondok, melyek akár már nagyon régóta kísérnek bennünket
  • hosszantartó, visszatérő egészségi problémák
  • családtagjainkkal, szüleinkkel, gyermekeinkkel fennálló rossz kapcsolat
  • lelki nehézségek (depresszió, halálvágy, pánikbetegség stb.)
  • egyéb akadályok és nehéz helyzetek életünk bármely területén, melyeknek nem találjuk az okát és megoldását

A családállítás során legtöbbször csoportban dolgozunk, de egyéni állításra is van lehetőség (lásd a „A családfelállítás menete” című részt). Szeretettel várom jelentkezésed a lenti űrlapon.

Honnan származik a családállítás módszere?

A Bert Hellinger által kidolgozott módszer magja a morfogenetikus mező létezése és annak használata a családállítás során. Egy olyan információs energiamezőről van szó, mely mindent megőriz “emlékezetében”. Ez a mező nem a szó hagyományos értelmében vett energiával bír, mivel hatásai átjutnak a tér és idő gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Egy családrendszer tagjai is együttesen egy mezőt alkotnak: egy olyan információs halmazt, mely elraktároz magában mindent, amely valaha is történt az odatartozókkal (akár cselekvések, akár érzések szintjén) és mindez a rendszer tagjaira hatással van. Ha valahol a családrendszerben felborul a harmónia (családtagok közötti éles viszály, eltitkolt kapcsolatok, tabuként kezelt tragédiák stb.), akkor a benne élők a saját életük során fognak olyan falakba, nehézségekbe ütközni, melyek megakadályozzák őket abban, hogy kiteljesedett, boldog életet élhessenek. Ezen felül a mezőben lévő torzulások időről időre megismétlik önmagukat, így könnyen előfordulhat, hogy valaki olyan családrendszerbeli terheket, “sors-örökségeket” cipel a hátán, amelyek gyökerei több generációval korábbra nyúlnak vissza. Az ilyen megterhelt pontokat fel lehet oldani, ki lehet simítani a családállítás módszerével. A résztvevők segítségével, közreműködésével fel lehet tárni a problémák valódi okait, rá lehet világtani, hogy a családrendszeren belül pontosan milyen konflikusok azok, melyek negatív hatással vannak a felállítást kérőre.

A családállítás menete

A csoportos családállítás körülbelül 6-15 ember részvételét igényli. Vannak, akik saját élethelyzetük megoldására kérnek állítást, a többiek pedig segítő résztvevőként vannak jelen. A koordinátor kérésére az a személy, aki a felállítást kéri, pár mondatban felvázolja, mi is a probléma, amelyen javítani szeretne. Ezután a jelenlevők közül képviselőt választ magának, illetve a koordinátor által megjelölt családtagoknak – és kezdődhet is a terápia maga. Innentől kezdve az érzéseké a főszerep: lehetőleg hang nélkül, csupán lassú mozdulatokkal és gesztusokkal kísérve alakul ki az a kép, mely a szemünk elé varázsolja a megoldani kívánt helyzetet, kapcsolatokat. Minden résztvevő aszerint cselekszik és mozdul el a térben, amit éppen érez – az adott pillanatban feltámadt érzéseknek megfelelően közelít egy másik szereplő felé vagy épp távolodik el tőle, esetleg öleli át vagy mered rá szúrós tekintettel. Ezernyi módja van annak, hogy kifejezésre jutassák a családállítás folyamatában képviselőként szereplők az érzéseiket, hiszen ilyenkor egy számukra idegen embernek a lelkével kerülnek kapcsolatba, így teljesen “tisztán”, előítéletek és zavaró vélemények nélkül tudják átadni magukat a másik ember családrendszerének és az általuk képviselt személynek. A cél: a felállított képviselők által megjelenített mezőben körvonalazódó konfliktus feloldása, melyet az adott helyzettől függően gyógyító mondatokkal, gesztusokkal, a mező által megkívánt lelki tisztulással lehet elérni. Legtöbbször akkor fejeződik be egy családállítás, ha minden képviselő békésnek és harmónikusnak érzi magát az adott helyzetben.
Egyéni állítás: működési elve ugyanaz, mint a csoportos terápiának, azonban itt a terapeuta és az állítást kérő négyszemközt dolgoznak. Az egyes személyeket papírlapok vagy bábuk helyettesítik, ezeket felhasználva rajzolódnak ki a családi kötődések, blokkok, érzések, melyek végül feloldásra kerülnek. Az egyéni családállítás ideális azoknak, akik nem szeretnének egy egész csoport előtt megnyílni, vagy valamilyen okból nem tudják megvárni a csoportos terápiát.

A családállítás „atyja”, Bert Hellinger

Bert Hellinger 1925 decemberében született egy délnyugat-németországi kisvárosban. Filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult, majd a kényszerű katonaéveket követően belépett a katolikus egyház kötelékeibe. Misszionáriusi küldetést vállalt Dél-Afrikában, 16 évet töltött a zuluk földjén. Itt figyelt fel arra, hogy a természeti népeknél mekkora jelentősége és gyógyító ereje van az ősök tiszteletének.
Miután visszatért Európába, kilépett az egyházi szervezetből, majd pszichoanalitikai tanulmányokat folytatott. Ezzel ötvözve az Afrikában szerzett tapasztalatait kialakított egy új munkamódszert és elnevezte Familienaufstellung-nak, melyet szó szerinti fordításban családfelállításként vett át a magyar szóhasználat.

Szeretettel várom jelentkezésed ezen az űrlapon: