Mit szimbolizálnak a Naprendszer bolygói?

NaprendszerAz asztrológia létjogosultságát kétségbe vonók számára nagyon fontos hangsúlyozni: a bolygók nem determináló hatású, az embereket valamilyen cselekvésre vagy történésre kényszerítő erők, hanem olyan szimbólumok, melyek az emberben is megtalálható energiákat hozzák megélhető, megtapasztalható közelségbe – tehát analógiái bizonyos erőknek, melyek az egész Univerzumot alkotják és áthatják.

A Nap, a Hold, továbbá a Naprendszer bolygói a Teremtés energiáit szimbolizálják, tehát olyan ősi jelképek, melyek leképezik számunkra a cselekvéseket, mozgásokat, a minket formáló belső és külső erőket, és életünk minden egyes területén észrevehetőek. Lényeges, hogy a bolygók közül egyik sem „káros”, vagy rossz hatású, és nem léteznek „szerencsebolygók” sem, ahogyan nem beszélhetünk „kártevőkről” sem a bolygókkal és a csillagokkal kapcsolatban! Fontos tudni, hogy minden ember maga döntheti el, hogy képességeit, készségeit, erőit hogyan alkalmazza, milyen irányba fordítja. És itt lép a képbe, hogy analógiaszintek szerint éljük az életünket: minden ember célja kellene, hogy legyen, hogy velünk született képességeinket, adottságainkat, lehetőségeinket a lehető legmagasabb szinten használjuk, működtessük, mert csak így fejlődhetünk.

Mindenki szabad akarata szerint élheti meg erőit itt a Földön. Amint arra kezdünk törekedni, hogy magasabb szinteken éljünk meg mindent az életünkben, azzal a jó, előrevivő, magasabb szintű történéseket és fordulatokat vonzzuk be, míg minden olyan eset, amikor önző módon, saját vágyaink kielégítésére, akár mások kárára alkalmazzuk a bennünk meglévő erőket, azzal „rosszat” okozunk önmagunknak is. A legtöbb ember általában a „jó és rossz” között ingadozva él, ám viszonylag gyorsan el tudjuk sajátítani azt a látásmódot, hogy mikor és milyen módon tudunk egy esemény kapcsán magas szinten cselekedni. Így egyre gyakrabban ismerjük fel magunktól is, idejében, ha alacsonyabb szinten éltünk meg valamit, így egyre közelebb kerülhetünk önnön emelkedésünkhöz, a feltétlen Szeretet állapotához is.

Cselekvéseinket tehát a bolygók, a Nap és a Hold szimbolizálják. Ők – mint a Földről jól látható jelképek – mozognak az égbolton, illetve a csillagokkal kapcsolatba kerülve azok üzeneteit is továbbítják nekünk az asztrozófia (az ősi asztrológia) tudományán keresztül. A bolygók végzik el a zodiákus (állatövi) rendszer cselekvéseit, s ezek üzenetét is a bolygók továbbítják más jelekbe. A bolygókkal együttálló csillagok azt mutatják meg nekünk, hogy milyen szellemi, azaz magasabb szintű, tisztább töltésű üzenete van az adott konstellációnak.

Csak fokozatosan, lépésről-lépésre tudunk haladni a csillagképek és az asztrológia születési képlet által is jelzett, saját misztikus ösvényünk útján, mert idő és érettség kell ahhoz, hogy mindig meg tudjuk találni az egyes történések okát önmagunkban is. Szokjunk le arról, hogy mindent a véletlennel magyarázzunk! Keressük meg mindig önmagunkban az okát annak, miért vonzunk be bizonyos embereket és eseményeket az életünkbe! Ehhez mindig kapaszkodót és magyarázatot kínál nekünk az asztrológia és az asztrozófia tudománya.

Asztrológia – Értsd meg, miért ellenzed!

Nagyon sokan előítéletekkel közelednek az asztrológiához, amely legalább olyan ősi tudomány, mint testvére, a csillagászat, melyet ma is nagyra értékelünk. A régi korok emberei éppen az asztrológia miatt foglalkoztak csillagászattal is. Johannes Kepler és a többi nagy csillagász , akiket ma a csillagászat alapító atyjaiként tartanak számon, elsősorban asztrológusok voltak! Ennek tudatában már érdemes nyitottsággal közeledni az asztrológiához, és ahhoz az új szemléletmódhoz, ami ennek a tudományágnak a sajátja.

Az ég a valóság vízszintes síkja, ezáltal kiválóan alkalmas a Világmindenség működését átszövő ősprincípiumok képviselőinek tanulmányozására. A csillagos égen látható jelenségek nagyszerűen használhatók arra, hogy a valóságot leképezzük általuk, ugyanis könnyen megfigyelhetőek, továbbá a bolygók mozgását előre és visszamenőleg is ki tudjuk számolni. Elődeink tudták, hogy a bolygók az ősprincípiumok megjelenési formái. Napjainkban már nincs kapcsolatunk az ősprincípiumokkal, ugyanis kauzális gondolkodásunkon keresztül (melynek jellemző kérdése a „miért?”) nem ismerhetjük meg őket. A tudatalatti világban azonban szinte minden az ősprincípiumokkal függ össze.

Azok, aki ellenzik az asztrológiát, általában arra hivatkoznak, hogy az égitestek nem gyakorolnak hatást az emberre. Valóban, az ezoterikus asztrológia által képviselt értelemben sem hatnak a csillagok és bolygók az emberre. A kulcs a szinkronicitás, azaz: senki sem azért betegszik meg, mert pl. „a Szaturnusz így és így viselkedik”, hanem a Szaturnusz teszi a dolgát, amivel egyidőben valaki megbetegedett a Földön. Tehát nem ok-okozati összefüggésről van szó, hanem időben egymással párhuzamosan történő jelenségekről. Tömören: az egyes jelenségek bizonyos törvényszerűségek alapján „egybeesnek”.

Az „ahogy fent, úgy lent” elv a lehető legjobban összefoglalja a függőleges, analógiákra épülő gondolkodás lényegét, ami az asztrológia alapja. Figyeljük meg, a mondat nem így szól: „amiért fent, azért lent”, hanem a lent és fent analógiájára épül. Az asztrológia tehát a „fent” területének jelzőrendszere, amelyből következtethetünk a „lent”, vagyis a Földünkön zajló folyamatok milyenségére, változásaira. Nyilvánvaló, hogy sohasem a jelzőrendszer okozza azt, aminek a működését jelzi.