Hogyan viszonyulj a sorsszerű, negatív eseményekhez?

sorszerű nehézségÁltalában nem akarjuk elfogadni a sors ránk mért nehézségeit, s minden erőnkkel küzdünk ellenük. Ám a sorsszerű terheknek van egy olyan csoportja, amely bizony a miénk, a sajátunk… Lehet ez pl. egy balesetben szerzett sérülés/bénulás, egy örökletes betegség, vagy egy kivételesen nehéz fiatalkor. Ha azonban folyamatosan lázadunk sorsunk megváltoztathatatlan, már elmúlt történései ellen azzal, hogy másokat hibáztatunk, vagy harag él bennünk, abban az esetben sajnos az akkor megszerezett keserű tapasztalatokból származó erőt sem birtokolhatjuk. Hiszen eltaszítjuk magunktól mindazt, amit akkor végigcsináltunk, amin keresztül fejlődhettünk.

Gondoljunk csak bele: sokszor az élet olyan szituációkba sodor minket, amelyben megmenekülünk, vagy más hatalmas ajándékot kapunk a sorstól anélkül, hogy azt megszolgáltuk volna. Ebből kiindulva kell elfogadnunk azt is, ha az élet és a többi ember megköveteli tőlünk, hogy vállaljuk egy olyan negatív esemény következményeit is, amelyet nem mi okoztunk, de mi is isszuk a levét. Alázattal kell viseltetnünk az iránt, hogy a sors mindig azt hozza elénk, ami fejlődésre és tanulásra ad lehetőséget, s sajnos nem törődik az igényeinkkel, vagy az egyezkedéseinkkel.

Amikor nehéz, sorsszerű probléma vagy bűnhődés részeivé válunk (pl. belebonyolódunk egy hatalmas perbe, bűncselekménybe, akaratunkon kívül súlyosan ártunk valakinek, gyógyíthatatlan betegség uralkodik el rajtunk, hatalmas és igazságtalan veszteség ér stb.) a következőképpen kell a hozzáállásunkon alakítanunk: alázattal és tisztelettel kell beleilleszkednünk a nálunk nyilvánvalóan sokkal nagyobb erők irányította folyamatba. Így tudjuk belső nyugalommal elfogadni az életünket és a boldogságunkat úgy, ahogyan azt kapjuk, annyi időre, amennyire azt kapjuk. Ez a belső alázat fogja megmutatni nekünk, hogy a sors meghatároz bennünket. „A bűnhődés megsemmisíti a tiszteletet, és a tisztelet feleslegessé teszi a bűnhődést.” Meg kell tanulnunk az életünket is irányító nagy egészhez illeszkedni, hogy ebből meríthessük erőt a továbbiakhoz.

Miért betegszünk meg?

healthy-lifestyle

A betegségek hátterét, kialakulásuknak okait számtalan irányból kutatják és elemzik, bízva a minden bajra választ adó, végleges megoldást nyújtó titkok felfedezésében. A betegségekkel szembeni küzdelem az emberiséggel egyidős, és ahány kultúra vagy vallás, annyiféleképpen értelmezzük a tüneteket és magát a betegséget mint jelenséget. Az ókori és középkori megközelítés szerint a betegségek az életvezetésben, az ember kedélyállapotában, vagy családi életében bekövetkezett zavar következményei. A vallásos szemlélet a bűnöket nevezi meg a betegségek kiváltó okaiként. A betegségek pszichológiai szempontból történő elemzése és a tünetek szimbolikus értelmezése sajnos nem elegendő – bármennyire is nagyra értékelendő ez a tudatos szemlélet -, a súlyosabb megbetegedéseknél mindig ajánlott mélyebbre, azaz a családi háttér szintjére is lenyúlni! Természetesen nem minden betegség vezethető vissza a családban kialakult szisztematikus helyzetekre.

Tudat alatt sok olyan családi kapcsolódás lehet ránk hatással, amelyek mindennapi valóságunk szintjén betegségeket idéznek elő. A rendszerszemlélet szerint (lásd családfelállítás) azok a bűnnek nevezhető jelenségek, amelyek létezésünk mélyebb rétegeit áthatják, a családunkhoz kapcsolható lelkiismereti rend megszegése miatt alakulnak ki.

A súlyosabb betegségek esetében szinte biztos, hogy a családrendszerben valami nincs rendben, és hogy olyan tudat alatti blokkokat kell feloldania a betegnek, amelyek miatt ő maga (utódként) felvállalta a betegséget. Történhet ez pl. azért, mert valahol a családrendszerben található egy személy, akit a többiek kirekesztettek, és tudni sem akartak/akarnak róla. Ilyenkor a beteg tünetein keresztül igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy van egy el nem ismert hozátartozó a családban, akinek helyet kell biztosítani. Természetesen mindez tudat alatt zajlik, az érintettnek fogalma sincs arról, hogy ez betegsége kialakulásában nagyon nagy szerepet játszik! A betegség súlyossága és az illető családja sorsának súlyossága legtöbbször egyenes arányban áll egymással.

Előfordulhat, hogy egy elődünk valamilyen bűnét vállaljuk magunkra tudattalanul, vagy saját korábbi vétségeinket (pl. szülőkkel szemben elkövetett bűnök, abortusz, mások ellen elkövetett vétség stb.) nem akarjuk tudomásul venni, azok viszont mélyebb szinteken továbbra is dolgoznak bennünk… Nagyon sok esetben a betegek lélekben követni akarják egyik elveszített szerettüket (akár olyat is, akit személyesen nem ismertek!) és emiatt betegszenek meg. A rák, a cukorbetegség, a szklerózis multiplex és sok egyéb súlyosabb megbetegedés hátterében gyakran áll az előbb említett ok.

Manapság nagyon elterjedt önmagunkat programozni, a betegséget kiváltó tényezők, gondolatok helyett újat kialakítani és „betáplálni” magunkba. Azonban sok esetben nem működik ez a módszer, és a sors-jellegű betegségek esetében kifejezetten káros a lélek szempontjából ez a fajta tisztelet nélküli viselkedés. A megoldás (a gyógyulás lehetősége) ilyenkor egyetlen úton közelíthető meg:  a betegnek alázattal és tisztelettel kell közelítenie sorsához. Ez a hozzáállás esélyt ad a gyógyulásra, bár nem garantálja azt.

Halálos betegségben szenvedőknek Bert Hellinger azt javasolja, hogy próbáljanak megbarátkozni a halállal és úgy tekintsenek rá, mint az „élet őrére”. Gondolataikban gyakran forduljanak oda hozzá és hajoljanak meg előtte mélyen. Túl nagy elvárást önmagunkkal és saját gyógyulásunkkal szemben (pl. „teljesen egészséges akarok lenni!”) nem szabad kialakítani, mert így a lélekben működő erők nem tudnak kibontakozni, elvárásunk blokkolja az energiát. Magasabb síkra kell emelkedni, ahol már nem számít, hogy az ember beteg, vagy egészséges, ahol nem érzi azt az érintett, hogy csak az élők világában jó… Ezen a magasabb lelki, szellemi síkon tudnak kibontakozni a gyógyító erők.

Betegségünk okának feltárásában magas szintű, tudatosságot igénylő és kínáló módszer a családfelállítás, hiszen felszínre hozza addig rejtett lelki gátjainkat és azonnal lehetőséget is nyújt, hogy feloldjuk azokat.