Tanulási problémák? Családállítás!

Tanulási problémák? Családállítás!

Vajon miért küzdenek olyan sokan tanulási problémákkal, vizsgadrukkal, vizsga előtti lámpalázzal egy-egy megmérettetés előtt? Számos csoportos családállítás és egyéni foglalkozás során tapasztalom a hozzám fordulóknál, hogy a családi kötelékek, az ősökkel való sorsátvállalás eredményeként nem tudnak olyan eredményeket elérni a tanulásban, a vizsgák, megmérettetések során, mint azt szeretnék a különböző tanulási  nehézségek miatt. A tanulás és a saját képességeink mások elé tárása, az így megteremtett előrehaladás és siker meghatározóak az életünkben – minden életkorban.

Tanulási problémák
Tanulási problémák

Minden vágyunk lehet, hogy elvégezzünk egy szakot az egyetemen, hogy továbbtanuljunk, vagy magasabb fokozatot, képesítést szerezzünk valamilyen területen, és amikor azzal szembesülünk, hogy ez újra és újra kudarcba fullad, vagy minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerül, jogosan érezhetjük azt, mintha „meg lenne átkozva” az előrehaladásunk, vagy hogy mi vagyunk a világ legszerencsétlenebb emberei. Holott erről általában szó sincs! Nézzünk csak körül a családunkban, felmenőink sorában: tudjuk-e valamelyik szülőnkről, nagyszülőnkről, rokonunkról, hogy valamiért akadályoztatva volt  továbbtanulása, hogy – bár szíve minden vágya ez volt – nem tanulhatta ki a vágyott szakmát, vagy nem végezhette el azt az iskolát, amiről álmodott? Ha hallottunk már erről történetet a családunkban, érdemes tovább nyomoznunk ezen a vonalon a saját életünket érintően is. Amennyiben nem tudunk ilyen hozzátartozónkról, aki tanulási problémák miatt nem valósíthatta meg álmait, akkor is javasolt mélyebbre tekinteni a családrendszerünkben, mert lehetséges, hogy volt ott valaki az ősök sorában, aki sokat szenvedett attól, hogy nem valósíthatta meg a tanuláshoz kapcsolódó vágyait, de valamiért az utódok nem emlékeznek erre, nem születtek erről visszaemlékezések a családban.

Lássunk egy példát: Ágnes közgazdaságtant tanul, és semmi gondja nincs a tananyaggal, jól vág az esze, ám rettenetesen fél a vizsgáktól, lámpaláz jelentkezik vizsga előtt, fizikailag is rosszul van, ha csak rágondol. Ez így nem mehet tovább, hiszen mindenképpen szeretné elvégezni a szakot, és diplomát szerezni. A csoportos  családállításon hamar kiderül: nem csak hogy fél a vizsgázástól, de szinte le van bénulva, ha számot kell adnia a tudásáról, és tudat alatt legszívesebben nem csinálná tovább, felhagyna a tanulással és az egyetemmel. Ági az állítás következő fázisával kapcsolatban elmondja, hogy édesapja fiatalkorában nagyon vágyott arra, hogy fizikával foglalkozhasson magasabb szinten, de a családban bekövetkezett drámai események miatt nem is gondolhatott a továbbtanulásra, így segédmunkásként dolgozott hosszú éveken át, és sajnos később sem tudta megvalósítani az álmát. A leképezésből egyértelműen látszik, hogy Ági az édesapja iránt érzett szeretet és szolidaritás miatt küzd a továbbtanulás témájával, hiszen lélekben úgy érzi, nem engedheti meg magának, hogy egyetemre járjon és lediplomázzon, ha ez az édesapjának sem sikerülhetett. A megoldás az, hogy Ági a leképezésen belül oldó mondatokban fogalmazza meg édesapja felé, mennyire tiszteli annak sorsát, és jelenlegi munkáját, majd azzal folytatja, hogy nagyon szeretne sikereket elérni az egyetemen és ettől a pillanattól kezdve nem az édesapa, hanem a saját sorsát fogja élni.

A tanulás témájában igen gyakori, hogy szolidaritást vállalunk a szüleinkkel, a nagyszülőkkel. A sikeres vizsga feltételei közé tartozik, ha mélyebb szinteken is feloldjuk magunkban a tanulási problémák okait, erre a családállítás nagyon jó módszernek bizonyult. Ha tanulási nehézségek jelennek meg életünkben, mindenképpen vizsgáljuk meg, miért nem tudunk egyről a kettőre jutni, volt-e a családrendszerünkben tanulással küzdő személy! A csoportos vagy egyéni családállítás igen sokat segíthet ebben a vonatkozásban is.

Szeretettel ajánlom Neked a következő cikkeket is a témához kapcsolódóan:

Ki csinálhatja azt, amit szeret? 

Mi lehet az oka, ha a gyermek nem akar iskolába menni? 

Bénító félelem